پارکت کف پوشی از جنس چوب طبیعی است. مراحل تولید پارکت چندان پیچیده نیست. در واقع برای تولید پارکت چوب درخت به الوار تبدیل شده و سپس در قطعات کوچک برش داده می‌شود. این برش‌های کوچک بر روی کف کنار همدیگر قرار می‌گیرد تا اینکه کف را